Få behandling for dit misbrug

25 January 2020
Lotte Hindsberg
Få behandling for dit misbrug

I Danmark er det muligt at få hjælp til at komme ud af misbrug. Uanset om det er et alkoholmisbrug, et stofmisbrug eller ludomani. Hjælpen er gratis, men kræver at man opgiver sit cpr. nr. Dette skyldes at det er kommunen, der som udgangspunkt skal betale og de kræver et cpr. nr. for at kunne oprette en sag og dermed betale. 

Det er muligt at få behandling af afhængighed på et misbrugscenter. Man starter med at få en samtale, hvor dit misbrug klarlægges. Derefter ligges der en individuel plan, der skal hjælpe dig med at komme ud af dit misbrug. Uanset hvilke form for misbrug du har.

Indlæggelse eller døgnbehandling

Er det et stof eller alkoholmisbrug, kan det være nødvendigt med en indlæggelse for at du kan blive afgiftet. Er dit misbrug af sådan en art og voldsomhed, at det kræver en reel afgiftning er det nødvendigt at blive indlagt og blive afgiftet. Dette skyldes at kroppen er vant til at få alkohol og hvis den ikke får det, vil den kunne reagere så voldsom at misbrugeren kan dø af det. 

Efterfølgende vil behandlingen primært tage form af samtale terapi, for at finde ud af de bagvedliggende årsager til misbruget. Det er vigtigt at kende årsagen for at kunne behandle. Samtidig arbejdes der også med tiden, der kommer efter endt behandling. Det er vigtigt at misbrugeren har noget at vende hjem til og som kan erstatte misbruget. En misbruger har typisk et netværk af ligesindede og det kan være nødvendigt, at det netværk skal udskiftes med et andet, der ikke har samme udfordringer. 

Det kan også være at komme i gang med en uddannelse eller hjælp til at finde et job. Uden noget andet at gå op i, er der en større risiko for, at misbrugeren vender tilbage til sit misbrug.

Read more